United Airlines 31.03.2020

Yeni kesilen biletlerde değişiklik ücreti

Seyahat planlarında süre gelen belirsizlik nedeniyle, tüm ücret (Basic Economy, bulk ve fix fares, vb dahil ) kurallarında geçerli olmak üzere ücretsiz değişiklik hakkı teklif ediyoruz. 03 Mart - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında  düzenlenmiş veya düzenlenecek yeni biletlerin tümü değişiklik ücretinden muaf olacaktır.  Bu uygulama; yolcuların seyahatlerini planlarken, kendilerini daha da güvende hissettirecektir.

 Değişiklik aşağıdaki şartlar için geçerlidir:

  •  Tüm ücret tiplerinde (Basic Economy, bulk and fixed fares, vb)
  •  Tüm destinasyonlarda
  •  Tüm satış noktalarında
  •  Biletin kesildiği tarihten itibaren 12 ay geçerli olacaktır.

 Gelecek dönem tarih değişiklikleri :

  •  Yolcular, aynı veya alt sınıflarda olmak kaydıyla ücretsiz değişiklik yapabilirler.
  • Yeni ücret orijinal biletten daha düşük bir değere sahipse aradaki farkın iadesi söz konusu olmayacaktır.
  • Eğer yeni ücret, orijinal bilet ücretinden yüksek ise yolcuya aradaki fark yansıtılacaktır.

PNR içinde yapılabilecek değişiklikler: 

Ücret kurallarında otomatik olarak değişiklik ücreti 0 (sıfır) olarak yansıtılacaktır.  

 Bu da direkt olarak 03 Mart- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında 016 (United )dökümanına düzenlenen biletler için GDS’ler tarafından herhangi bir ücret yansıması olmayacaktır. Otomatik olarak değişiklik ücreti 0 (sıfır) olacağından PNR’ın içine  herhangi bir waiver code girilmesine gerek olmayacaktır.

İstisna:  Bulk ve fixed fiyatlandırılması yapılmış biletler için  acentalarımız waiver code girmek durumunda olabilir. Avrupa ve Japonya'da ki satış noktaları waiver code girmek durumundadır. 

  • Waiver kod olarak PNR’ın içine OSI ile 7JC4l notu eklenmelidir ve endorsement hanesine de yazılmalıdır.  

 Umarız, bu uygulama yolcularımız ve sizler için seyahat planlaması yaparken esneklik ve kolaylık sağlayacaktır.  

  United.com